Home

Ruim 25 jaar advocatuur levert nieuwe inzichten op over de wijze waarop onze dienstverlening zou moeten plaatsvinden. Een andere aanpak met Letschert en Co, juridisch management en advocatuur. Met nadruk op het meedenken en “mee ondernemen” met de ondernemer om die zo goed mogelijk vooruit helpen. Juridische kwesties zo snel mogelijk onderkennen en in een vroeg stadium adviseren, dat levert een pragmatische aanpak op die complicaties en juridische procedures kan voorkomen. Daar geloven wij in en die aanpak heeft zich in de loop der jaren bewezen.

Juridisch management

Met ons juridisch management staan we de ondernemers permanent terzijde om te “sparren” en te adviseren over vraagstukken die juridische complicaties (kunnen) hebben. In een vroeg stadium adviseren voorkomt problemen, maar zorgt ook voor een meer efficiĆ«nte bedrijfsvoering en commercieel resultaat. Geen juridisch gedoe achteraf, maar meedenken en creatief zijn in het vinden van oplossingen en het voorkomen van complicaties. Dat is waar we op uit zijn. Uw doelstellingen zijn de onze. Juridisch management wordt verleend op basis van vaste tarieven die in samenspraak worden vastgesteld. U weet wat u kunt begroten en Letschert en Co is permanent beschikbaar zonder verdere kosten. Letschert en Co biedt ondersteuning in de rechtsgebieden die de ondernemers veelal tegen komen. Indien er vraag is naar andere juridische specialismen kopen wij die voor u in tegen vaste tarieven.

Advocatuur

De ervaring in de advocatuur wordt uiteraard aangewend als juridische procedures niet te voorkomen zijn, of als dat uit strategische overwegingen de voorkeur heeft. Ook dan hanteren we een pragmatische aanpak met oog voor de belangen van de ondernemer/client.

Partners

Letschert en Co werkt met diverse partners die naar gelang de aard van de vraagstukken kunnen worden ingezet. Zo werkt Letschert en Co voor de advocatuur samen met Forward Advocaten.

Registratie Nederlandse orde van advocaten

Maarten Letschert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht ertoe om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Website

We werken op dit moment aan de website en we zullen u op korte termijn nader informeren over het concept juridisch management en onze partners; WORDT VERVOLGD

Goirkestraat 75, 5046 GE Tilburg
M 06 – 5159 9111
F 013 – 737 0212
m.letschert@letschertenco.nl
LinkedIn